" One must accept the fact that others don´t see what you do"
Louise Bourgeois

- Konst för mig innebär att jag kan uttrycka mig inom flera olika områden och tekniker. Det är en frihet att kunna växla mellan olika uttryck.

Lera är en urkraft, som  är fantastiskt spännande att jobba med. Här formas såväl bruksföremål, som skulpturer. Historiska föremål får en ny form för att återigen användas i trädgården. I sina grafiska verk, teckningar och skulpturer laborerar Tina gärna med konsten som ett språk.

-Att måla abstrakt är för mig att lyssna inåt och måla intuitivt. Väl utvald musik eller total tystnad i ateljén ger de bästa förutsättningarna.

Målningarna har genom åren gått mot att bli större och mer abstrakta. Men redan tidiga, föreställande bilder med motiv som Bohusklippor och fossiler visar på intresse för det icke-föreställande.

Tina Sjöstrand är utbildad på konstskolan KUB i Örebro och Bildlärarlinjen vid Umeå Universitet och har arbetat professionellt som bildlärare i många år. Hon är idag bosatt i Onsala strax söder om Göteborg, i en kombinerad bostad och ateljé.

Utbildning
Elev hos Karlskoga-konstnären och naivisten Bernt Johansson.
Kurser i keramik, Karlskoga Folkhögskola.
KUB (Grundläggande konstnärlig utbildning), Örebro, 1984-85
Bildlärarlinjen, Umeå universitet, 1985-88

Utställningar
Karlskoga Konsthalls Vårsalong 1985
Onsala Båtmuseum, separatutställning 2013
Onsala Båtmuseum, Kulturgruppen Vingen 2015
Onsala Båtmuseum, 2016

Regionala samlingsutställningar under Konstrundan
Tjolöholms slott manegen 2014-15
Mjellby Konstmuseum 2014-15
Tjolöholm slott manegen 2017-18
Mjellby Konstmuseum 2017-18

Offentliga uppdrag
Umeå Universitet 1987
Kapareskolan 2007
Toråsskolan 2013